LoginFontana z rudarjem in njegovo ženo

Foto: Andreja Šipek 2010

Fontana z rudarjem in njegovo ženo

Fontana z rudarjem in njegovo ženo - Slika 1

Opis

Sredi glavnega trga v Mežici, ki je mesto z bogato rudarsko tradicijo, je Stojan Batič postavil fontano s celopostavnima upodobitvama rudarja s svetilko in njegove žene, ki v rokah nosi dete. Sama kompozicija ustvarja napet odnos med figurama, drobnozrnato klesanje površine bronastih kipov pa tega še potencira. Ob figurah so kosi rude iz marmornatih blokov.

Legenda, zgodovina, pravljica

V zgornjem delu Mežiške doline je znana večstoletna rudarska tradicija. Po ohranjenih pisnih dokumentih segajo začetki pridobivanja svinčene rude v leto 1665. Mežica je postala rudarsko središče po prvi svetovni vojni.

Vir: Simona Javornik, Stojan Batič in njegova dela na Koroškem. Katalog, Koroški muzej, Ravne na Koroškem, november 2000.

Upodobljeni motivi / napisi

Upodobljen je lik rudarja s svetilko in njegova žena, ki v rokah nosi dete.

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Fontana stoji sredi glavnega trga v Mežici pred občinsko zgradbo.

Čas nastanka

1982

Umetnik / Umetnica

Stojan Batič, akademski kipar

Lastnik / Varuh

Občina Mežica

Povezave k leksikonu