LoginJežev čebelnjak

Foto: Vinko Skitek 2010

Ježev čebelnjak

Ježev čebelnjak - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Ježev čebelnjak

Ježev čebelnjak - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Ježev čebelnjak

Ježev čebelnjak - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Čebelnjak pred domačijo Jež je novejšega datuma nastanka. Je dokaj velik in ima lepo poslikane panjske končnice. Streha čebelnjaka je dvokapna in krita z valovito pločevino.

Legenda, zgodovina, pravljica

Motivika na panjskih končnica je tradicionalna, vzeta iz ljudskih pregovorov in pripovedk.
Na panjskih končnicah so ponekod napisane tudi letnice. Od 1843- 1991. Verjetno predstavljajo leto nastanka panjske končnice. Tiste s starejšim datumom so na novo poslikane. Na njih je ohranjena stara motivika, ki se je s prenovo ohranjala.

Upodobljeni motivi / napisi

Poslikava panjskih končnic je na prvem večjem čebelnjaku s tradicionalnimi ljudskimi motivi.

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Objekt stoji v bližini domačije Jež, Onkraj Meže 3.
Onkraj Meže 3
2392 Mežica

Čas nastanka

1990

Lastnik / Varuh

družina p.d. Jež