LoginSpominsko znamenje na karavli pri Rehtu

Foto: 2010

Andreja Šipek

Spominsko znamenje na karavli pri Rehtu - Slika 1

Opis

Plošča na karavli je marmornata, pravokotne oblike in z napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Spominska plošča je posvečena narodnemu heroju Francu Pasterku - Lenartu. Lastniki domačije Zg. Reht so jo odstranili s stene karavle in jo s tem zavarovali pred vandali. Danes je shranjena v stavbi nekdanje karavle.

Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str. 67.

Upodobljeni motivi / napisi

Posvetilni napis:
NARODNI HEROJ JUGOSLAVIJE
FRANC PASTERK- LENART
KOMANDANT
1. KOROŠKEGA BATALJONA
1943
ŽIVEL NA VEK
SPOMIN BO NANJ

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Plošča je na graničarski karavli pri mejnem prehodu Reht, Mežica.
Podkraj pri Mežici
2392 Mežica

Čas nastanka

22.7.1974

Umetnik / Umetnica

Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Lastnik / Varuh

KO ZB NOV Mežica

Povezave k leksikonu