LoginRudarski hauz

Foto: Vinko Skitek 2010

Rudasrki blok- Hauz

Rudarski hauz - Slika 1

Opis

Danes stavba predstavlja dvonadstropno, zidano hišo. Glavna fasada je petosna, srednja os, kjer je bil nekdaj glavni vhod, pa je poudarjena z izstopajočim zidcem.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvotno se je v stavbi nahajala uprava rudnika, na podstrehi pa so bila urejena stanovanja za uslužbence.
Leta 1953 so upravne prostore preselili v novozgrajeno stavbo. Hiši so dozidali nadstropje in vse prostore namenili za stanovanja.

Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika Mežica, Mežica, 2006.

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Hiša leži ob glavni cesti Mežica-Črna, v zaselku Polena, Polena 10, Mežica.
Polena 10
2392 Mežica

Čas nastanka

1903

Umetnik / Umetnica

Investitor: družba BBU

Lastnik / Varuh

Rudnik Mežica

Povezave k leksikonu