LoginNekdanja mrliška veža

Foto: Andreja Šipek 2009

Nekdanja mrliška veža na starem pokopališču v Mežici.

Nekdanja mrliška veža - Slika 1

Foto: Andreja Šipek 2009

Nekdanja mrliška veža na starem pokopališču v Mežici.

Nekdanja mrliška veža - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Ob vhodu na staro pokopališče v Mežici stoji stavba nekdanje mrliške veže. To je pritlična hiša pravokotne oblike z neogotskim vhodnim portalom, ki se nadaljuje v majhen zvonik, na vrhu katerega je kamniti križ in prostor za zvon, ki pa ga ni več. Na notranji strani je na steni nad vhodom upodobljen kamniti križ iz katerega izhajajo štirje žarki. Na sprednji strani je nad vhodom v obliki križa izdelana zračna lina. Nad vhodom je naslikana tudi letnica postavitve mrtvašnice, to je leto 1911.

Legenda, zgodovina, pravljica

Z razvojem rudnika svinca in cinka v Mežici je raslo tudi število prebivalcev. Zato so leta 1911 razširili pokopališče. V ta čas sodi, glede na zapisano letnico, tudi izgradnja vežice.

Vir: Karla Oder, Občina Ravne na Koroškem. Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja - 20. stoletje, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani, 1992, str. 26.

Upodobljeni motivi / napisi

Letnica 1911 nad neogotskim vhodnim portalom in kamniti križ na zadnji strani.

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Stavba stoji ob vhodu na spodnje, staro pokopališče v Mežici.
Lenartova ulica
2392 Mežica

Čas nastanka

1911

Lastnik / Varuh

Župnija Mežica

Povezave k leksikonu