LoginAdamov križ

Foto: Vinko Skitek 2009

Adamov križ

Adamov križ - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2009

Adamov križ - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Lesen križ s križanim, ki je precej velik kip. Križ ima lepo, valovito pločevinasto streho. Pod križem je cvetlična greda zagrajena z lično ograjo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ je nekoč stal bolj ob gozdu, kjer so potekale stare poti. Stara mama od današnje Adamove babice je pripovedovala, da naj bi tja ob gozd hodila neka ženska v črnem vsak dan molit. Zato so na tam mestu postavili križ.
Ko so se ceste spreminjale, je križ brez pomena stal ob gozdu. Adamovi so ga dali prestaviti in leta 2000 so ga obnovili v spomin na njihovega umrlega očeta. Njemu v spomin so leta 2009 darovali pri križu mašo.
Pomen križa je dokaj jasen. Na razpotjih so pogosto postavljali križe že zaradi lažje orientacije.

Vir: Franc Linasi in Igor Glasenčnik.

Upodobljeni motivi / napisi

razpelo s križanim

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Adamov križ stoji na razpotju pred domačijo (Lom 28), ko se cesta z vrha, pri križu dvigne na vrh Loma; hkrati pa spušča proti zadnjim kmetijam ob sedanji državni meji z Avstrijo.
Lom 28
2393 Mežica

Čas nastanka

Vsaj 150 let, obnovljen leta 2000

Umetnik / Umetnica

Obnavljali so ga domači Adamovi

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Adam

Povezave k leksikonu