LoginStaro jamomerstvo

Foto: Vinko Skitek 2010

Staro jamomerstvo

Staro jamomerstvo - Slika 1

Opis

Stavba predstavlja nadstropno, zidano hišo. Glavna fasada je petosna, srednja os, kjer je bil nekdaj glavni vhod, je poudarjena z izstopajočim zidcem. V pritličju hiše so vgrajena velika okna, ki so dovajala dovolj svetlobe, ki so jo potrebovali jamomerci pri risanju jamskih kart.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvotno so bili v pritličju stavbe prostori jamomerske službe, v nadstropju pa stanovanja za rudniške nameščence. Leta 1959 so stavbo preuredili in iz nekdanjih poslovnih prostorov naredili stanovanja.

Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika Mežica, Mežica, 2006.

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Hiša leži ob glavni cesti Mežica-Črna, v zaselku Polena, Polena 9, Mežica.
Polena 9
2392 Mežica

Čas nastanka

1901-1904

Umetnik / Umetnica

Investitor: družba BBU

Lastnik / Varuh

Rudnik Mežica

Povezave k leksikonu