LoginSpomenik ob Šahmanovem bunkerju

Foto: Vinko Skitek 2010

Spomenik ob Šahmanovem bunkerju.

Spomenik ob Šahmanovem bunkerju - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Prostor nekdanjega bunkerja.

Spomenik ob Šahmanovem bunkerju - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Spomenik je oblikovan iz betona, njegovo podnožje pa je zidano iz kamna. Na njem je pritrjena spominska plošča z napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po izdaji je nemška policija ponoči 7. februarja 1945 obkolila Šahmanov bunker v Mučevem na Platu. V bunkerju je bilo takrat enajst partizanov. Nemci so čakali do jutra, ker partizani niso imeli straže. Ob napadu je nastala popolna zmeda, zato so borci napol oblečeni in bosi skakali v meter visok sneg. V boju sta padla sekretar OK KPS za Mežico Franc Šahman - Žagar in Julka Božič, kmečko dekle, rejenka pri kmetu Kranjcu na Platu. Nemci so ujeli Jožeta Ladinika, Miro Bastič, Jožeta Triplata - Slavka, Jožeta Štefiča, Marijo Rastočnik in Antona Moličnika. Ivanu Šternu, Gustiju Ladiniku in Dušanu Korošcu je uspelo pobegniti. Po končanem napadu so Nemci bunker zažgali in ujete borce odpeljali najprej v SS kasarno v Celovec, nato pa v različna koncentracijska taborišča.

Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 67.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
FRANC ŠAHMAN-ŽAGAR-1895
JULKA BOŽIČ 1922
BORCA ZA BRATSTVO SVOBODNIH LJUDI
Z NJUNO KRVJO POSVEČEN JE TA KRAJ
7-2-1945

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Spomenik stoji ob Šahmanovem bunkerju v gozdu na Mučevem, na Platu.
Plat nad Mežico
2392 Mežica

Čas nastanka

4.7.1974

Umetnik / Umetnica

Zasnova: Adolf Rauter, Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Lastnik / Varuh

ZB za vrednote NOB Mežica, Občina Mežica

Povezave k leksikonu