LoginStanovanjska hiša Fridrih

Foto: Vinko Skitek 2010

Stanovanjska hiša Fridrih

Stanovanjska hiša Fridrih - Slika 1

Opis

Stavba predstavlja zidano pritlično hišo. V njej so danes štiri stanovanja. Streha je dvokapna, dokaj strma, kar je značilno za ta gorati predel Koroške. Kritina je valovita salonitna plošča.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na haldi Fridrih so s preureditvijo prostora na mestu nekdanjih industrijskih objektov uredili stanovanjsko hišo za šest rudarskih družin.
Hiša še vedno služi svojemu namenu.
Okolica hiše je urejena različno, odvisno od lastnika posameznega stanovanja in tako kaže neenotno zunanjo podobo.

Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika Mežica, Mežica, 2006.

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Hiša leži v rudarskem zaselku Breg, Breg 7, Mežica.
Breg 7
2392 Mežica

Čas nastanka

1941

Umetnik / Umetnica

Investitor: družba BBU

Lastnik / Varuh

Rudnik Mežica

Povezave k leksikonu