LoginSpominsko znamenje pri Libniku

Foto: Vinko Skitek 2010

Spominska plošča pri Libniku, Onkraj Meže.

Spominsko znamenje pri Libniku - Slika 1

Opis

Pravokotna, železna spominska plošča je pritrjena na fasado Libnikove hiše. Na njej je posvetilni zapis, nad zapisom je peterokraka zvezda, pod njim pa vejica.

Legenda, zgodovina, pravljica

Spominsko znamenje pri domačiji Libnik, Onkraj Meže je pretresljiv opomin na zverinsko početje bežečih ustašev v dneh, ko je skoraj povsod že zasijala svoboda.

Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 66.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
14. MAJA 1945
ŽE V JUTRU MIRU
SO TUKAJ BEŽEČI USTAŠI OKRUTNO POBILI
PAVLA MOČILNIKA - 44 LET
MARJETO PRAPER - 13 LET
MARIJO KOROŠ - 82 LET
TEREZIJO REBEC - 10 LET

POMNIMO CENO SVOBODE!

KO ZB MEŽICA
OKTOBER 1982

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Spominska plošča je pritrjena na fasado Libnikove stanovanjske hiše, Onkraj Meže.
Onkraj Meže
2392 Mežica

Čas nastanka

1982

Umetnik / Umetnica

Zapis: Janez Mrdavšič

Lastnik / Varuh

ZB za vrednote NOB Mežica, Občina Mežica

Povezave k leksikonu