LoginRudarska menza

Foto: Vinko Skitek 2009

Rudarska menza na Poleni.

Rudarska menza - Slika 1

Opis

Stavba predstavlja veliko nadstropno, zidano hišo. Glavna fasada je petosna, nad glavnih vhodom pa je vzidan relief z rudarskim simbolom in napisom: G.K.L.P. 1834 (vklesane so inicialke Gregorja Kompoša in Leopolda Prettnerja).

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvotno so bili v pritličju stavbe poslovni prostori omenjene rudarske družbe, v nadstropju pa stanovanje lastnikov. Hišo so preuredili leta 1903, ko so v pritličju uredili rudniško restavracijo, stanovanje nekdanjih lastnikov pa so namenili rudarskim družinam.

Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika Mežica, Mežica, 2006.

Upodobljeni motivi / napisi

Nad vhodom v hišo je okrogel rudarski znak, prekrižani kladivi in pod njima črke G.K L.P. Vmes med znakom in črkami pa je letnica 1834. Črke predstavljajo inicialke lastnikov Gregorja Kompoša in Leopolda Prettnerja.

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Hiša stoji malo niže od glavne ceste Mežica-Črna na Poleni 11, Mežica.
Polena 11
2392 Mežica

Čas nastanka

1834

Umetnik / Umetnica

Investitor: družba Prettner-Kompoš

Lastnik / Varuh

Rudnik Mežica

Povezave k leksikonu