LoginRudarski nebotičnik

Foto: Vinko Skitek 2009

Rudarski nebotičnik

Rudarski nebotičnik - Slika 1

Opis

Stavba predstavlja štirinadstropno, zidano in v breg prislonjeno hišo. Dohod do drugega nadstropja je preko mostovža, ki je postavljen med hišo in nasipom, kjer poteka cesta. Zaradi izredno ozke in precej visoke zasnove se je hiše prijelo ime Nebotičnik.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvotno so bila v stavbi stanovanja za rudniške družine. Hiša še danes služi svojemu namenu.

Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika Mežica, Mežica, 2006.

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Hiša leži ob glavni cesti Mežica-Črna, v zaselku Polena, Mežica.
Polena
2392 Mežica

Čas nastanka

1885

Umetnik / Umetnica

Investitor: družba BBU

Lastnik / Varuh

Rudnik Mežica

Povezave k leksikonu