LoginZnamenje pri domačiji Želodec

Foto: Srečko Štajnbaher 2010

Znamenje v zelenju v bližini domačije Želodec

Želodčeva kapelica - Slika 1

Foto: Srečko Štajnbaher 2010

V nišah so nabožne podobice.

Želodčeva kapelica - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Preprosto slopno znamenje členijo štiri, s segmentnim lokom zaključene niše, v katere so naknandno vstavljene nabožne podobe.

Občina

Mežica

Evidenčna številka dediščine

6760

Čas nastanka

domnevno iz 19. stoletja

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Klavž Janez

Povezave k leksikonu