LoginKapela na Mrvovem

Foto: Vinko Skitek 2010

Kapela na Mrvovem.

Kapela na Mrvovem - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Notranjost kapele na Mrvovem.

Kapela na Mrvovem - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Zidan objekt z notranjo nišo. V njej je križ. Kapelica je brez zunanjih poslikav. Ima dvokapno streho, krito z opečnato kritino.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica je bila postavljena verjetno zaradi kakšne zaobljube ali pa je prej na njenem mestu stal križ, ki so ga nadomestili z zidanim objektom v katerega so postavili križ.
Zanimivo je dejstvo, da so številne kapele zgradili na mestih, kjer so bili nekoč leseni križi.

Vir: župnik Linasi, po Igorju Glasenčniku; gospa Hudina.

Upodobljeni motivi / napisi

V kapeli je križ z Jezusom; na oboku so narisane zvezdice; na zunanjem delu je napis: IHS 1836.

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Kapela stoji na vrtu hiš Mrvovo 11 in 12, Mežica.
Mrvovo 11 in 12
2392 Mežica

Čas nastanka

1836, obnovljena 10.6.1976

Umetnik / Umetnica

Zgradili sta jo družini Maklin in Konečnik

Lastnik / Varuh

Danes so skrbniki družini Dobovičnik in Hudina

Povezave k leksikonu