LoginStara jamska uprava

Foto: Vinko Skitek 2010

Podzemlje Pece - muzej rudnika Mežica.

Stara jamska uprava - Slika 1

Opis

Stavba predstavlja dvonadstropno, v breg prislonjeno hišo. Na severni strani hiše, kjer je bilo jamomerstvo, so značilna velika okna, ki so dopuščala dovolj svetlobe za nemoteno delo jamomercev in njihovih pomočnikov.
Danes je stavba zavarovana kot kulturni spomenik.

Legenda, zgodovina, pravljica

V stavbi so bili prvotno poslovni prostori jamske uprave, klicalna soba in stanovanja za nadzornike.
Leta 1997 so v hiši uredili rudarski muzej, ki se trži pod blagovno znamko Podzemlje Pece.

Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika Mežica, Mežica, 2006.

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Stavba stoji v zaselku Glančnik 8,Mežica.
Glančnik 8
2392 Mežica

Čas nastanka

1926

Umetnik / Umetnica

Investitor: družba The Central European Mine Limited

Lastnik / Varuh

Rudnik Mežica

Povezave k leksikonu