LoginPredovnikova kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Predovnikova kapela.

Predovnikova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Notranjost Predovnikove kapele.

Predovnikova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Zidana kapela ima notranji prostor in dve zunanji niši. Kapela je poslikana, vendar so poslikave že zbledele. V notranjosti so razpelo, poslikave in oltarna menza, pod katero je božji grob.
Streha je strma dvokapnica in krita s »šitlni«. Vhod v notranjost zapirajo lesena vratca.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na mestu, kjer danes stoji kapela je bil prej lesen križ, zato ji domačini še vedno pravijo Predovnikov križ. Ker je šla tod mimo vedno procesija do sv. Lenarta v prošnji za dobro letino in lepo vreme ali dež, je Lipš Osojnik, praded današnjih Predovnikovih, dal postaviti kapelico v letih 1780-1800. Točna letnica ni znana. V tej hiši je bila nekoč gostilna, pa je bila 1941 opuščena.
Kapelica je bila zadnjič obnovljena 1957, prebelil jo je zidarski obrtnik Alojz Čuješ, podobe pa je obnovil nek Pavel, ki je bil poročen s Čuježevo hčerko.
V kapelici je razpelo, ki ga je obnovil Ivan Šumah.

Vir: župnik Linasi, Igor Glasenčnik.

Upodobljeni motivi / napisi

V kapeli je križ. Na stenah so poslikave: na steni ob križu je sv. Janez apostol in Marija. Na stropu je podoba Boga očeta. Nad vhodom v zatrepu je Božje oko, pod njim pa letnica 1957.

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Kapela stoji ob cesti pri domačiji Predovnik, Plat nad Mežico 14.
Plat 14
2392 Mežica

Čas nastanka

1780-1800; obnovljena 1957.

Umetnik / Umetnica

Dal postaviti Lipš Osojnik

Lastnik / Varuh

Družina Predovnik

Povezave k leksikonu