LoginNajevnikova kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Najevnikova kapela.

Najevnikova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Notranjost Najvenikove kapele.

Najevnikova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica je zidan objekt z notranjim prostorom. Stene so poslikane, streha je dvokapna in krita s šitlni. Notranji prostor zapirajo lesena vratca. Nad vhodom je pritrjen zvonec. Tam je tudi zračna lina v obliki enakokrakega križa.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelico so postavili v spomin na dogodke, ki so bili prisotni ob razsajanju kuge v teh krajih. Po legendi naj bi tukaj žrtvovali mlado dekle, da bi se kuga ustavila.

Mimo te kapelice so v preteklosti šle procesije za dobro letino in lepo vreme do sv. Lenarta.
Leta 1985 so obnovili streho kapelice s šitlni.
Leta 1989 pa je bila kapelica obnovljena.

Vir: župnik Linasi, Igor Glasenčnik.

Upodobljeni motivi / napisi

V kapeli je križ, ob njem sta na steno naslikana apostol Janez in Marija. V notranjosti je na zahodni steni upodobljen sv. Alojzij, na levi strani pa sv. Pavel. Na stropu je podoba Boga Očeta in sv. Duh (golob), te poslikave so starejše.
Zunanjost ni poslikana.
Nad vhodom je napis:
HVALJEN JEZUS

Občina

Mežica

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob poti malo pod domačijo Najevnik na Platu nad Mežico 17.
Plat 17
2392 Mežica

Čas nastanka

okoli 1800; obnovljena 1950; obnovljena 1989; 2010 nova streha

Lastnik / Varuh

Družina Najevnik- Kersnik

Povezave k leksikonu