LoginSedež okrožja KPS Dravograd na Kozarnici

Foto: Vinko Skitek 2010

Sedež okrožja KPS Dravograd na Kozarnici - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Sedež okrožja KPS Dravograd na Kozarnici - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Dve leseni brunarici s strmo dvokapno streho iz šitlnov. Notranjost je urejena v muzejsko postavitev in predstavitev zgodovinskih dogodkov leta 1944-1945.

Legenda, zgodovina, pravljica

Od decembra leta 1944 do osvoboditve je bil na Kozarnici, visoko pod Uršljo goro, zadnji sedež Okrožja KPS Dravograd. Sedež okrožja je bil v dveh brunaricah. Tu je bila 22. marca 1945 tudi 6. seja Okrožnega komiteja KPS Dravograd, ki se je je udeležil tudi sekretar Oblastnega komiteja KPS za Štajersko Sergej Kraigher.
Brunarici na Kozarnici so leta 1980 pričeli obnavljati in v njiju uredili stalno razstavo o dejavnosti aktivistov dravograjskega okrožja z bogatim slikovnim in tiskanim materialom. Stalno razstavo so na Kozarnici svečano odprli 1980.

Vir: Osojnik Miroslav, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str. 81.

Upodobljeni motivi / napisi

Na brunarici je preprost napis:
SEKRETARIAT OKROŽJA

Na drugi pa:
ZAŠČITA - OSKRBA
OKROŽJA DRAVOGRAD

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7731

Geografska določitev lege

Sedež okrožja je bil postavljen visoko pod Uršljo goro, sredi gozda.

Čas nastanka

4. 7. 1980

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

KO ZZB Dravograd

Povezave k leksikonu