LoginLečnikova kapelica

Foto: Srečko Štajnbaher 2009

Pogled na kapelico.

Lečnikova kapela - Slika 1

Foto: Srečko Štajnbaher 2009

Ambient ob kapelici.

Lečnikova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kamnito poznobaročno kapelico pokriva dvokapna streha. V notranjščini še skromno ohranjeni fragmenti nekadanje poslikave.

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

14079

Geografska določitev lege

Kapelica stoji JZ od domačije Lečnik
Tolsti Vrh pri Ravnah
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

prva polovica 19. stoletja

Lastnik / Varuh

Oserban Elizabeta, Jožef

Povezave k leksikonu