LoginKapelica ob Votli peči

Foto: Stanko Jelen 2011

Kapelica ob Votli peči

Kapelica ob Votli peči - Slika 1

Foto: Stanko Jelen 2011

Kapelica ob Votli peči

Kapelica ob Votli peči - Slika 2

Foto: Stanko Jelen 2011

Kapelica ob Votli peči

Kapelica ob Votli peči - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapelica je zidan objekt z notranjim prostorom. Spada med kapele z zvonikom. Nima zunanjih poslikav.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica je postavljena na mestu, kjer je pred stoletji izdihnil graščak na Javorniku. Bil je strog in krut s svojimi številnimi podložniki. Ob žetvi je bil žanjicam, ki so delale raboto na njegovih obširnih njivah, venomer za petami. In kadar je katera zaostala za vrsto, jo je, kažoč na zaostanek, podrezal: «Ali je tu notri kak kuščar skrit, da se ga bojiš?"
Ker se je zaradi svojih pravic sprl z duhovsko gosposko, so ga postavili pred plemiško sodišče v nemškem Gradcu. To ga je spoznalo za krivega in ga obsodilo na poljub železne device. Devica ga je prehudo stisnila in začel je že domov grede umirati. Pripeljali so ga pod grajski hrib, kjer je izdahnil ravno na mestu, kjer stoji še dandanes spominska kapelica. Že s poti je poslal na grad ukaz, da morajo podložni kmetje za njegov prihod zaklati toliko svinj, da se bo mogel okopati v topli svinjski krvi, kajti le to da ga lahko ozdravi. Ko je vprega prišla pod grad, so kmetje, ki so začeli klati svinje, delo ravno končali. Tedaj so na dvorišče pripeljali mrtvega graščaka. Zadelj tega ta kapelica ni le spomenik umrlemu trinogu, temveč tudi spomenik suženjstvu njegovih podložnikov.

V župnijski kroniki iz leta 1955 je zanimiv naslednji zapis: »Kapelica pod Votlo pečjo je bila na novo ometana, bila je namreč že zelo odrta. Ob tej priliki smo dali vanjo zopet sliko Brezmadežne, ki je bila začasno shranjena v Rutnikovi kapeli. Pred približno petimi leti so namreč neznanci po vsej Sloveniji oskrunili kapelice in križe. V tem času pa so nekega dne tudi to podobo našli na železniški progi in jo pravočasno rešili.

Kapela je bila leta 1988 ponovno temeljito obnovljena in prebeljena. Obnovo sta opravila Anton Ovčar iz Raven in Igor Glasenčnik ob finančni pomoči župnije Ravne.

Vir: Lovro Kuhar-Prežihov Voranc,Od Meže do Poljane, Zbrano delo 9,Zbirka »Od Kotelj do Belih Vod«, Ljubljana 1973, str. 169-191; Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, let. II, št. 21, 28. maj 1998, str. 7.

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjosti slika Marije Brezmadežne

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 14067

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob glavni cesti Ravne-Dravograd na skali ob reki Meži, v bližini Votle peči.

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stoletja; prvič obnovljena 1955, drugič obnovljena 1988.

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Župnija sv. Egidija, Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu