LoginOsnovna šola Juričevega Drejčka

Foto: http://osjd.mojasola.si/default.aspx 2012

Osnovna šola Juričev Drejček

Osnovna šola Juričevega Drejčka - Slika 1

Opis

Stavba je pravokotne oblike in jo pokriva dvokapna streha. Povezana je s sosednim stanovanjskim blokom in pravokotno oblikovano telovadnico, tako da ima stavba obliko črke T. Stavba je enonadstropna in pokrita z dvokapno streho.

Legenda, zgodovina, pravljica

V pozna petdeseta leta (1958/59) segajo začetki uvajanja posebnega prilagojenega šolstva na Ravnah na Koroškem. Takrat so na osnovni šoli Ravne na Koroškem uvedli prvi oddelek takratne Posebne osnovne šole. V letu 1960 so oddelke s prilagojenim programom preselili v novo šolsko zgradbo. Čez dve leti so njeni oddelki postali osnova za samostojno šolo, ki je v šolskem letu 1964/65 postala sedemrazrednica. V 80. letih so šolo preimenovali v Osnovno šolo Juričevega Drejčka.

Vir: Pristavnik Alojz, Osnovno šolstvo v Občini Ravne na Koroškem v letih 1945 – 1991, str. 106 - 107, 123 – 126, 295.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Šolska stavba stoji v središču naselja Čečovje zraven stanovanjskega bloka. Čečovje 24, 2390 Ravne na Koroškem
Čečovje 24
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1960

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu