LoginKriž na Prežihovi bajti

Foto: Vinko Skitek 2010

Križ na Prežihovi bajti - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Križ na Prežihovi bajti - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Križ na Prežihovi bajti, je leseno razpelo s Križanim. Pod njim je polička z lično ograjico, na njej je postavljeno korito z rožami. Križ je pritrjen na zunanjo steno hiše.
Sama Prežihova bajta je značilna hiša s črno kuhinjo iz 19. stoletja. Vrhkletna lesena stavba ima v sredini lopo s kuhinjo, na levo in desno stran pa bivalna prostora. V glavnem stanovanjskem prostoru z lesenim stropom je zidana peč, ki so jo kurili iz veže (lope) oz. kuhinje, tako da v stanovanjskem prostoru ni bilo dima. Ob kurišču za peč ali pred njim je »zid« z odprtim ognjiščem za kuhanje. V majhni črni kuhinji so kuhali kar v votli peči. Pri razvitejših tipih tovrstnih hiš so dim nekoliko zajeli in ga usmerili skozi lesen dimnik. Notranja oprema hiše je iz prehoda stoletja. V vsaki sobi je bil nepogrešljiv križ - razpelo v kotu hiše nad mizo. Med pomembnejšimi kosi opreme so takrat bili postelja, omara, predalnik in »kot« - miza s klopmi, nad njim pa »bogov kotek« (razpelo z rožnim vencem in nabožnimi slikami.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prežihovo bajto so Vorančevi starši odkupili leta 1911 in končno dosegli, kar so si že dolgo želeli: da so sami svoji gospodarji, da imajo lasten dom in da poženejo trdne korenine v domači zemlji. Voranc je bil tu doma od svojega devetnajstega do devetindvajsetega leta; tu je delal, šel v zadružno šolo v Ljubljano in se vračal; od tod je šel k vojakom in v vojsko, spet se je vrnil; odtod je hodil v guštanjsko železarno v službo.

Prežihova bajta je značila koroška stavba malega kmeta („bajtlerja”), ki nas z urejeno notranjostjo spominja na značilno okolje Prežihove mladosti. Bajta je prislonjena ob sončno reber Preškega vrha, odkoder je lep razgled na Kotlje in vso Hotuljsko kotlino na vzhodni in košato Uršljo goro na južni strani. Skupaj s hlevom predstavlja bajta vzporedni tip kmečkega doma. Tudi stanovanjski in gospodarski objekti so prilagojeni velikosti zemljišča.

Prežihovo bajto so leta 1979 preuredili v spominski muzej Prežihovega Voranca. Od takrat je pod upravo in oskrbo Koroškega pokrajinskega muzeja, Ravne na Koroškem.

Vir: Miroslav Osojnik, Karla Oder, Prežihova bajta, spominski muzej Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem, 1994.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim.

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 577

Geografska določitev lege

Hiša na kateri je križ stoji južno od domačije Prežih, severozahodno od Kotelj, na Preškem vrhu 12.
Preški vrh 13
2394 Kotlje

Čas nastanka

19. stol.,obnovljeno leta 1979

Lastnik / Varuh

Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.

Povezave k leksikonu