LoginForma viva, Roberto Stell

Foto: Andreja Šipek 2009

Forma viva, Roberto Stell - Slika 1

Opis

Tematsko izhodišče šestega simpozija Forme vive na Ravnah je Robertu Steelu narekovalo sestavljeno kompozicijo z intrigantno dvoumnim in poetično naravnanim sporočilom. V postmodernem občutju alegoričnega likovnega jezika jekleno stopnišče simbolizira človekovo težnjo po premagovanju ovir in svobodni iniciaciji v višave neznanega, medtem ko stožčasto "sidro" ilustrira človeške strahove in bremena preteklosti, ki ga na tej poti ovirajo. Vsebinske poudarke efektno podčrtuje tehnično čista izpeljava domišljenih kiparskih volumnov.

Legenda, zgodovina, pravljica

Roberto Stell: Rojen 26. marca 1953 v Opatiji na Hrvaškem, po narodnosti je Italijan. Po dokončani gradbeni tehniški šoli na Reki se je leta 1973 vpisal na študij arhitekture v Ljubljani, ki ga je dokončal 1981. Leta 1976 se je vpisal na kiparski oddelek Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. Sodeloval je s poletno kiparsko šolo v Marušičih v Istri.

Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog, Koroški muzej Ravne na Koroškem, 1999, str. 72, 73.

Upodobljeni motivi / napisi

Abstraktna skulptura.
Po ljudskem poimenovanju je to »utež«.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Stoji v bližini Rimskega vrelca, ob cesti Kotlje - Ivarčko jezero
Kotlje
2394 Kotlje

Čas nastanka

1984, obnovljena 2007

Umetnik / Umetnica

Roberto Stell

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.

Povezave k leksikonu