LoginSpominska plošča - Kefrov mlin

Foto: Vinko Skitek 2010

Spominska tabla na dogodke v Kefrovem mlinu.

Spominska plošča -  Kefrov mlin - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Hiša ob nekdanjem Kefrovem mlinu, na katerem je pritrjena spominska tabla.

Spominska plošča -  Kefrov mlin - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Prvotni mlin ne stoji več. Spominsko ploščo, ki priča o zgodovinskih dogodkih so prestavili na stanovanjsko stavbo v sklopu domačije.
Stavba je zidana, dvonadstropna. V njej sta dve stanovanji različnih družin.
Plošča na stavbi je kovinska, nepravilne oblike in z napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ravne na Koroškem so dobile svojo prvo delavsko borbeno organizacijo Komunistično partijo 1. maja 1920. Zastopnik guštanjske organizacije je bil gozdar Metarnik Anton.
Pri rojstvu KP Raven je sodeloval Viktor Koleša. Članstvo je ob rojstvu štelo 20 članov in se je hitro večalo, tako da je ob prvi Obznani štelo 80 članov in simpatizerjev.
Za izvedbo prvega kongresa so možje pregledali teren v okolici Kefrovega mlina ter prišli do zaključka, da bo II. kongres SKOJ v mlinu 24. in 26. junija 1923. leta, seveda v strogi ilegalnosti.
Leta 1926, konec junija je bil na Ravnah III. kongres SKOJ. Udeležilo se ga je 39 delegatov iz vseh pokrajin razen Bosne. Kongres je ugotovil, da SKOJ še ni postal pomemben faktor v življenju jugoslovanske mladine, zato je kot glavno nalogo postavil, da se mora SKOJ organizacijsko okrepiti.
Da sta lahko bila II. in III. kongres SKOJ v Kefrovem mlinu, katerega je imel v najem kotlarski mojster Matija Gradišnik, sošolec in prijatelj Prežihovega Voranca in eden od prvih članov partije, je moral po navodilih pokrajinskega vodstva odigrati neljubo vlogo. Da bi Kefrov mlin ostal nesumljiv, je moral Matija Gradišnik vsako nedeljo obiskati božji hram in klečati pred oltarjem, da je utišal sumničenje vohunov in žandarjev, ki so pisali in govorili, da se v Kefrovem mlinu zbira sodrga, katero bo treba uničiti.
Tako je soteska odigrala veliko zgodovinsko delo v tem zakotnem mlinu. V mlinu je bilo mnogo sestankov.

Vir: Kokol Ivan - Imre, Zgodovinski Kefrov mlin, Koroški Fužinar, leto 26, 25. april 1976, št. 2, str. 24.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
LETA 1923 IN 1926
SO V TEM MLINU
DELEGATI DRUGEGA IN
TRETJEGA KONGRESA SKOJ
ZAČRTALI JASNO POT
ZVEZI KOMUNISTIČNE MLADIKE
JUGOSLAVIJE

OB 50. OBLETNICI USTANOVITVE SKOJ
1973

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Mlin leži v soteski med Kotuljščico in naseljem Javornik.
Brdinje
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

Okoli 1900

Povezave k leksikonu