LoginTrotov križ

Foto: Karla Oder 2009

Trotov križ - Slika 1

Foto: Karla Oder 2009

Trotov križ - Slika 2

Foto: Karla Oder 2009

Trotov križ - Slika 3

Foto: Karla Oder 2009

Trotov križ - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Zidano znamenje trikotne oblike. Ima tri niše, ki so poslikane. Pokriva ga piramidasta streha krita s »šitlni«. Okoli kapele je postavljena nizka lesena ograja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na meji treh far – prevaljske, libeliške in strojanske stoji znamenje trikotne oblike, ki ga domačini imenujejo Trotov križ. Njegova trikotna oblika je hkrati simbolični in oblikovni izraz časa, v katerem je znamenje okrog leta 1800 nastalo. Ljudski umetniki pa so ga že velikokrat na novo poslikali. Poleg križanja, ki kot znamenje odrešenja ne manjka na nobenem znamenju, so na njem upodobljeni še vsi trije farni zavetniki: prevaljska Marija, libeliški sv. Martin in sv. Urh z domače Strojne.

Po pripovedovanju ljudi, so se pri tem znamenju v preteklosti ustavljali z mrličem, ko so jih vozili ali nosili pokopat na Strojno ali v Libeliče. Morda so ravno iz tega vzroka na tem mestu postavili trikotno zidano znamenje.

Župnija Libeliče je nekdanja prafara, župnija Prevalje pa se omenja že leta 1335. Iz nje se je v letih 1788 do 1795 začasno in leta 1861 dokončno izločila župnija sv. Egidija na Ravnah. Župnija sv. Urha na Strojni se je leta 1788 izločila iz župnije sv. Danijela v Šentanelu.

Vir: Zadnikar Marijan, Slovenska znamenja, Ljubljana 1991, str. 290-291; Register nepremične dediščine, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije; Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, let II, št. 23, 11. junij 1998, str. 7.

Upodobljeni motivi / napisi

Poslikave v nišah so zelo bogate:
1. v niši je podoba Matere Božje z Detetom, na strani sta sv. Jožef in sv. Matija, nad njimi so sv. Karel, Bog Oče s Sinom na križu in sv. Anton Puščavnik.
2. v niši je sv. Martin, na strani sta sv. Luka in sv. Katarina, nad njimi so sv. Janez, sv. Filip in Lurška Mati božja.
3. v niši je sv. Urh, na strani sta sv. Florijan in sv. Mihael, nad njimi so sv. Jernej, sv. Elizabeta in Marija Brezmadežna.

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7415

Geografska določitev lege

Križ stoji na meji treh far: prevaljske, libeliške in strojanske, oziroma v gozdu na meji med ravensko n dravograjsko občino. Zelen breg 15, Ravne na Koroškem
Zelen Breg 15
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

Okoli 1800, prvič obnovljena 1965, drugič obnovljena 2008

Umetnik / Umetnica

Ljudski umetnik iz Ljubljane, ime se je pozabilo (1965),

Povezave k leksikonu