LoginForma viva, Matjaž Počivavšek

Foto: Andreja Šipek 2009

Forma viva Matjaža Počivavška

Forma viva, Matjaž Počivavšek - Slika 1

Opis

Plastika izjemnih dimenzij, skovana iz masivnih jeklenih ingotov, izžareva lepoto prvinskega oblikotvorja. Več kot deset ton težka skulptura z izzrcaljeno skeletno strukturo polkrožno zalomljene, horizontalno razvite forme negira svojo tektonsko "ozemljenost" in se kot oplemenitena duhovna entiteta zarisuje v gledalčevo zavest ali morda celo podzavest.

Legenda, zgodovina, pravljica

Skulptura opozarja na zgodovino železarstva v Mežiški dolini. Nastala je v okviru mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva leta 1989. Na Ravnah na Koroškem so med leti 1964 in 1989 organizirali sedem simpozijev, ki se jih je udeležilo 30 umetnikov iz 15 držav sveta. Vsako četrto leto so kiparji ustvarjali iz železa in jekla na Ravnah na Koroškem, v Portorožu so klesali kamen, v Kostanjevici so kiparili v lesu, skulpture v Mariboru pa so iz betona.

Matjaž Počivavšek je rojen 4. oktobra 1955 v Ljubljani. Kiparstvo študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (1974-1978), kjer je leta 1980 končal tudi specializacijo. Izpopolnjeval se je na New York Studio School (1980-81) in na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Parizu (1983-86). Nato je dalj časa živel med Parizom in Ljubljano. Danes je profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.

Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog, Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1999, str. 80, 81.

Upodobljeni motivi / napisi

Abstraktna skulptura.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Stoji v središču naselja Javornik, ob igrišču.
Javornik
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1989

Umetnik / Umetnica

Matjaž Počivavšek

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.

Povezave k leksikonu