LoginCestnikov slap

Foto: Miroslav Paškvan 2009

Cestnikov slap - Slika 1

Opis

S svojimi 26 m sodi med najvišje slovenske slapove v metamorfnih kameninah. Slap »pade« skoraj na hišno dvorišče Janeza Štuka.

Legenda, zgodovina, pravljica

Nastanek Cestnikovega slapa v Tolstem vrhu je povezan z reko Mežo in tektonsko aktivnostjo tega območja.
Ustno izročilo krajanov pa pravi, da je ta slap poganjal mlinska kolesa »Cestnikovega mlina«, ki so ga zgradili v času, ko so Nemci leta 1941 gradili nadomestni most čez Mežo. Mlin je služil mletju žita okoliškim kmetom. Kasneje, v času elektrifikacije kraja, je deloval na električni pogon.


Vir: Miroslav Paškvan; Mojca in Marjan Bedjanič, tipkopis, Maribor, 2009; Spomeniki narave, zloženka Občine Ravne na Koroškem, 2004.

Občina

Ravne na Koroškem

Lastnik / Varuh

Janez Štuk

Povezave k leksikonu