LoginKvader z reliefom nimfe

Foto: Arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja, Ravne na Koroškem 2005

Kvader z reliefom nimfe - Slika 1

Opis

V celoti je ohranjen kvader iz belega pohorskega marmorja z upodobitvijo ženske na prednji strani. Upodobljena je gola ženska, z gostimi na kratko pristriženimi lasmi, ki stoji na vbočeni bazi izdelani v obliki zgornjega roba žrtvenika. Levico ima dvignjeno za glavo, z njo podpira spodnji del amfore, ki je obrnjena navzdol, z desnico pa drži za ročaj. Težo nosi na desni nogi. Nad žensko je reliefno nakazana edikula. Dno kvadra je povsem ravno, v njem je vklesana moznica.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kvader je 26.6.1900 odkrila povodenj. Našli so ga v strugi Meže pri braniku Brančurnikovega mostu. Predstavlja del grobnice. Sprva je stal v parku pred Gimnazijo Ravne. Od leta 1991 je bila plošča shranjena v grajskem podhodu v lapidariju Koroškega muzeja Ravne na Koroškem.Leta 2005 so ga prestavili v kapelo gradu Ravne. Kvader ima inv. št. 758.
Ženska z amforo predstavlja vodno nimfo. Vrč z vodo simbolizira izvir, vrelec, na grobu pokojnika, je obujal v ponovno rojstvo.

Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, Katalog, Slovenj Gradec, 2006, str. 68.

Upodobljeni motivi / napisi

Upodobljena je podoba gole ženske.

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7641

Geografska določitev lege

Kvader z reliefom nimfe se nahaja v lapidariju v grajski kapelu Gradu Ravne na Koroškem.
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

Začetek 3. stoletja

Umetnik / Umetnica

neznan

Lastnik / Varuh

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem.

Povezave k leksikonu