LoginForma viva, Jerzy Jarnuszkiewicz

Foto: Boštjan Burger, 2000

Forma viva, Jerzy Jarnuszkiewicz
http://www.mojaslovenija.si/RavneNaKoroskem/RavneFormaViva.html

Forma viva, Jerzy Jarnuszkiewicz, Televizor - Slika 1

Opis

Čista, konstrukcijsko dovršena plastika v igri konkavno in konveksno ukrivljenih ploskev tiplje v negativni in pozitivni kiparski prostor, ki ga omejujejo monumentalne, geometrijsko poenostavljene oblike. Skulptura sodi v drugi, študijsko zasnovani pol avtorjevega ustvarjanja, saj je pred tem večino njegovih del oblikovala vehementna, ekspresivno oblikovana figuralika. Horizontalno razvito plastiko odlikuje notranja uravnoteženost in domišljena kompozicijska trdnost, saj tudi podporni skelet paličastih nosilcev ne zmanjšuje estetske zaokroženosti.

Legenda, zgodovina, pravljica

Jerzy Jarnuszkiewicz: Rojen 27. februarja v Kaliszu na Poljskem. Leta 1938 je končal srednjo umetniško šolo. V letih 1946 - 1950 je študiral kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Varšavi. Že v času študija je prejel več nagrad na posameznih razstavah in kiparskih natečajih.Bil je član umetniške skupine, ki je prejela nagrado na mednarodnem natečaju za spomenik v Auschwitzu. Do leta 1964 je relaiziral še tri javne spomenike (Varšava, Lublin, Kalisz) in več arhitekturnih skulptur. Od leta 1957 je bil najprej asistent, od 1968 pa vpliven profesor za kiparstvo na varšavski Akademiji za likovno umetnost, kjer je zapustil ogromen pečat razvoju sodobnega poljskega kiparskega oblikovanja. Je izvrsten medaljer in avtor mnogih kovanih monet. Izdelal je še več monumentalnih javnih spomenikov (Janezu Pavlu II. in kardinalu Stefanu Wyszynskemu). V zadnjih letih je največ pozornosti posvetil oblikovanju skupinske plastike Pieta.

Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog, Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1999, str. 24, 25.

Upodobljeni motivi / napisi

Abstraktna skulptura

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Skulptura stoji na robu Čečovja, za stavbo upravne enote, Ravne na Koroškem.
Čečovje
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1964

Umetnik / Umetnica

Jerzy Jarnuszkiewicz, Poljska

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.

Povezave k leksikonu