LoginSpominska plošča na stavbi Gimnazije Ravne na Koroškem

Foto: Karla Oder 2009

Spominska plošča na stavbi Gimnazije Ravne na Koroškem.

Spominska plošča na stavbi Gimnazije Ravne na Koroškem - Slika 1

Foto: Karla Oder 2009

Spominska plošča na stavbi Gimnazije Ravne na Koroškem - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Gimnazija Ravne je dvonadstropna zidana stavba. V njej že vse od ustanovitve poteka pouk gimnazijskega programa.

Legenda, zgodovina, pravljica

Spomenik je pravzaprav GIMNAZIJA na Ravnah na Koroškem. Osvoboditev naše domovine je dala leta 1945 našim ljudem nov revolucionarni polet, zato so se organizirani vključili v obnovo porušenih objektov, v gradnjo novih tovarn, cest in prog. Za vse to pa so bili potrebni šolani ljudje, ki jih Koroška krajina že tako ni imela zadosti, pa tudi vojna je zahtevala svoje žrtve. Delavci so prek svojih sindikatov in delegatov skupaj s kmeti že poleti 1945. leta zahtevali, da dobijo tudi Ravne svojo gimnazijo. Po velikih prizadevanjih je bila leta 1945 ustanovljena. Začasne prostore je dobila v gradu Ravne, leta 1953 pa se je preselila v novo zgrajeno gimnazijsko stavbo.

Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 75.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
TO GIMNAZIJO
JE POSTAVILO DELOVNO LJUDSTVO
ZA SPOMIN PADLIM ZA SVOBODO
MLADIM RODOVOM
ZA RAST SOCIALISTIČNE DOMOVINE
SVETILNIK KULTURE SLOVENSKI KOROŠKI
10. OKTOBER 1954

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Spominska plošča je na pročelju gimnazije, ob vhodnih vratih. Gimnazija stoji na robu parka Ravne, med grajskim kompleksom in športnim centrom, Na gradu 4, Ravne na Koroškem.
Na gradu 4
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

10. 10. 1954

Umetnik / Umetnica

Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Lastnik / Varuh

KO ZZB NOV Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu