LoginŽelezniški most na Ravnah na Koroškem

Foto: Vinko Skitek 2009

Železniški most na Ravnah na Koroškem

Železniški most na Ravnah na Koroškem - Slika 1

Opis

Železniški most je kamnit in ima dva loka, katera prečkata cesto in potok Stronjska reka.

Legenda, zgodovina, pravljica

Železniški most so zgradili v času gradnje Koroške železnice, ki je povezovala Maribor in Celovec.

Vir: Ivan Mohorič, Industrializacija Mežiške doline, Maribor 1954; Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem, Ljubljana 1968.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Železniški most se nahaja na severnem delu Raven ob izlivu potoka Stronjska reka v reko Mežo.

Čas nastanka

Med letoma 1861 in 1863

Lastnik / Varuh

Slovenske železnice

Povezave k leksikonu