LoginVitraži v cerkvi sv. Egidija

Foto: Vinko Skitek 2009

Vitraži v cerkvi sv. Egidija - Slika 1

Foto: Tomo Jeseničnik 2002

Kregarjev vitraž

Vitraži v cerkvi sv. Egidija - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Vitraži oken v križevi in Florijanovi kapeli župnijske cerkve sv. Egidija so iz konca 50. let 20. stoletja.

Legenda, zgodovina, pravljica

V arhivskih virih se cerkev prvič omenja leta 1331. O zidavi in njeni posvetitvi ni nobenih podatkov. Posvečena je sv. Iliji, opatu, ki je pri domačinih bolj znan kot sv. Egidij (Tilen).

Cerkev sv. Egidija je v osnovi že poznoromanska, vendar je bila večkrat predelana, tako da so romanske ostaline skrite in vzidane v današnji cerkveni skelet. Cerkev je pravilno srednjeveško orientirana od zahoda proti vzhodu. Na zahodu, kjer je glavni vhod v cerkev, stoji kvadratna veža s tremi vhodnimi loki, ki vodi v pravokotno cerkveno ladjo z dvema visokima stranskima kapelama. Na vzhodu se cerkev zaključi v kvadratastem oltarnem prostoru, nad katerim se dviguje mogočen zvonik, ki so ga na osnovi prvotnega prezidali ob veliki prezidavi cerkve leta 1622.

Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog, Ravne na Koroškem, 2002, str. 35-42; http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/
all/FF16193796B20856C125706D002DF03A, 22.12.2009, Niko Kuret, Praznično leto Slovencev, Ljubljana, 1994.

Upodobljeni motivi / napisi

Vitraži oken v Križevi in Florijanovi kapeli.

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3305

Geografska določitev lege

Cerkev leži na severnem delu Raven, na griču nad mestom.
Stara ulica
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1331, nazadnje obnovljena konec 50-tih let 20.stoletja

Umetnik / Umetnica

Stane Kregar, akademski slikar

Lastnik / Varuh

Župnija Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu