LoginForma viva, Roman Makše, »Od tu do tu«

Foto: Karla Oder 2009

Forma viva, Roman Makše, "Od tu do tu"

Forma viva, Roman Makše, »Od tu do tu« - Slika 1

Foto: Karla Oder 2009

Forma viva, Roman Makše, "Od tu do tu"

Forma viva, Roman Makše, »Od tu do tu« - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Monumentalna skulptura je iz jekla.
Ideja skulpture Romana Makšeta je večplastna: z ambientom, skulpturo, osvetlitvijo in momentom barve umetnik tvori zaključeno celoto.
Skulptura Romana Makšeta je sicer dvodelna. Postavljena je v parkovni ambient na Čečovju, s tem pridobi določene kvalitete in je umeščena v jasno določen kontekst. O tem govori tudi njeno ime, Od tu do tu, ki govori o delih, ki se sestavljajo v mozaik. Gledalec namreč na fizično-intuitivni ravni več delov skulpture- tj. oba dela skulpture in kontekstualno okolje- poveže v celoto. Kompleksna skulptura je odraz fascinacije kiparja nad materialom, tako nerjavnim kot tudi rjavnim jeklom, nad proizvodnimi procesi, nad industrijskim okoljem, nad možnostjo tehnologije za obdelavo skulpture, itd…

Legenda, zgodovina, pravljica

Na Ravnah so umetniki med 17. in 30. septembrom 2008 ustvarjali nove tri forma vive, s katerimi so razširili obstoječo najpomembnejšo sodobno kiparsko zbirko na Koroškem, 28 že obstoječih forma viv. Simpozij je potekal v organizaciji Koroškega pokrajinskega muzeja in Občine Ravne na Koroškem na deloviščih v Sistemski tehniki, d.o.o. in Strojih Ravne, d.o.o. Sodelujoči umetniki so bili izbrani s pomočjo strokovne žirije.

Roman Makše se je rodil leta 1963 v Ljubljani. Študiral je kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1994 končal tudi podiplomski študij. Danes dela kot izredni profesor za kiparstvo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Je izjemno angažiran kipar, ki je svojo ustvarjalnost predstavil na številnih samostojnih in skupinskih razstavah.

Vir: Tipkopis, Simona Javornik Ristič. Ravne na Koroškem, 2009.

Upodobljeni motivi / napisi

Abstraktna skulptura

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Čečovje, Ravne na Koroškem
Čečovje
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

September 2008

Umetnik / Umetnica

Roman Makše

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu