LoginKovačev angel

Foto: Andreja Šipek 2009

Kovačev angel

Kovačev angel - Slika 1

Opis

Hišna niša v glavni fasadi stare hiše. V zidni niši je kip angela varuha. Okvir v niši je lesen, kipec je kupljen in narejen iz mavca.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ko je njihov sin postal župnik, je v hišno fasado dal narediti nišo s kipom angela varuha.

Ustni vri: g. Matjašič, 2009.

Upodobljeni motivi / napisi

Kip angela varuha.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Niša je na fasadi stare hiše kmetije Kovač, Podgora 22, Kotlje.
Podgora 22
2394 Kotlje

Čas nastanka

Nihče se ne spomni več, obnovili 2004

Umetnik / Umetnica

Obnovil ga je Matjašič.

Lastnik / Varuh

Razgoršek

Povezave k leksikonu