LoginVodno korito pri Kotniku

Foto: Andreja Šipek 2009

Vodno korito pri Kotniku

Vodno korito pri Kotniku - Slika 1

Foto: Andreja Šipek 2009

Vodno korito pri Kotniku

Vodno korito pri Kotniku - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Vodno korito z lesenim tatrmanom je bilo narejeno pred nekaj leti.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na dvorišču je vedno bilo vodno korito. Zaradi dotrajanosti ga je lastnik obnovil. Dolgo je iskal primerno grčo, iz katere bi izrezbaril tatrman. Našel je eno naravno in jo le malenkost predelal.

Vir: Feliks Srečko Trup, 2009.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Vodno korito je postavljeno na dvorišču med staro in novo stanovanjsko hišo, Podgora 13, Kotlje.
Podgora 13
2394 Kotlje

Čas nastanka

2006

Lastnik / Varuh

Feliks Srečko Trup

Povezave k leksikonu