LoginZnamenje v Dobji vasi pod lipo

Foto: Aljaž Gradišnik 2009

južni stran

Kapelca pod lipo - Slika 1

Foto: Aljaž Gradišnik 2009

severna stran

Kapelca pod lipo - Slika 2

Foto: Aljaž Gradišnik 2009

vzhodna stran

Kapelca pod lipo - Slika 3

Foto: Aljaž Gradišnik 2009

zahodna stran

Kapelca pod lipo - Slika 4

Foto: Tomo Jeseničnik 2009

Kapelca pod lipo - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Zidano slopno znamenja ima več niš. Pokriva ga štirikapna streha z opečnato kritino.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po eni izmed pričevanj je kapelica nastala na mestu, kjer si je gostilničar Anton Lajmiš ob delovni nezgodi zlomil nogo.

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7664

Geografska določitev lege

Na Ravnah na Koroškem, v mestni četrti Dobja vas, pri naselju vrstnih hiš
Dobja vas
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

17. stoletje, obnovljena okoli 1910

Lastnik / Varuh

Četrtna skupnost Dobja vas

Povezave k leksikonu