LoginSpomenik NOB v Kotljah

Foto: Andreja Šipek 2009

Spomenik NOB v Kotljah

Spomenik NOB v Kotljah - Slika 1

Opis

Ob vznožju spomenika je na betonsko osnovo pritrjenih dvanajst bronastih plošč, iz spomenika pa izstopa privzdignjena ogromna kamnita gmota, v katero pritiskajo z vseh strani jeklene palice. Te palice simbolizirajo sile odpora, ki težko gmoto okupacije vztrajno potiskajo iz ravnotežja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Mogočen spomenik so Hotuljci posvetili partizanskemu mitingu zadnjo oktobrsko nedeljo leta 1943, ko so bile Kotlje en dan osvobojene, in vsem svojim padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja.

Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 77; Stanko Kotnik, Granit in bron za skromen spomin. Koroški fužinar, 1961, leto 11, št. 7-12, str.4.

Upodobljeni motivi / napisi

Na ploščah je posvetilo:
SREDI OKUPACIJE ZADNJE OKTOBRSKE NEDELJE
1943
SMO SE HOTULJCI S PARTIZANI TU POD LIPO ZBRALI
IN ZAKLELI SMRT FAŠIZMU SVOBODA NARODU
BESED POTRJENJE ŽIVLJENJA ŽRTVOVANA

BARL - PAVŠEČI FRANCI
BREZNIKOVA MILKA
BRICMAN – SVETNEČI TONČI
DVORNIK KRISTI – BRČNIK
FILIP – ŽLOSARJEV PEPI

GORENŠEK - ŠTRUCEV BERTI
GORENŠEK - ŠTRUCEV PETER
GOSTENČNIK - JANEČI TINČI
GOSTENČNIK NANTI - JURČKOV

IZKA TOMAŽ, KAMNIK JOŽI
KAMNIK MICKA IZ JANEČE BAJTE
KERBEV ANZI, KOTNIK AVGUST
KOTNIK FRANC - JANET
KOREN TONČKA - TONIJEVA

KRIČEJ ALOJZ
KRIČEJ - TROBIJEV FRANCI
KUHAR - PREŽIHOV ANZA
LESJAK LUKA, LESJAK PAVLI
LAMPRET FRANCI, LUŽNIK PEPI

ODROV NANTI, PISAR VIKTOR
PETREJ FRANC, PUHOVNIKAR LIPI
PRATNEKAR - PROTIČEV ANZI
LOGAR - NACESKI GUSTI IN ŽENA FRANCKA
MLATEJ PONGRAC - MLATEJ IN ŽENA HELENA

PETRIČ ANTON - TONI
SADOVNIK FRANCI, SAMEC FERDO
SVETINA ANTONIJA - JANKINJA
SEDAR ŠTEFAN - RIHARJEV
SLEMENIK IVAN

ŠTAJNERJEVA KATRA IN SINA ANDREJ IN LOJZ
ŠATER - ROŽIJEV RUDI
TRUP - KOTNIKOVA MICKA
TRATNIK- DULERJEVA MICKA

ROŽANKOVI ŠTIRJE
ZDOVC ANA, FRANCI, ZEP, ZORKO
ŠKORJANC GUSTI, VEČKO ALOJZ
UČAKAR - HRIBRSKI GUSTI

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Spomenik stoji na križpotju ob vaških lipah pred pokopališču v Kotljah.
Kotlje
2394 Kotlje

Čas nastanka

28. 10. 1973

Umetnik / Umetnica

Zasnova: Franc Mezner, Andrej Grošelj, Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Lastnik / Varuh

KO ZZB Kotlje

Povezave k leksikonu