LoginMališnikov slap

Foto: Miroslav Paškvan 2009

Mališnikov slap - Slika 1

Opis

Pri Mališnikovem slapu količina vode nenehno niha. Vodotok je odvisen od letnega časa in količine vode od izvira.

Legenda, zgodovina, pravljica

Voda je hladna in okolica slapa tudi poleti nudi prijeten hlad.

Vir: Miroslav Paškvan.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Slap se nahaja pri domačiji Mališnik, nekoliko zahodno od hiše Tolsti vrh 12, Ravne na Koroškem.
Tolsti Vrh 12
2390 Ravne na Koroškem

Lastnik / Varuh

Čas Peter

Povezave k leksikonu