LoginOkrasni šivi na zvoniku cerkve sv. Urha

Foto: Vinko Skitek 2010

Okrasni šivi na zvoniku cerkve sv. Urha - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Okrasni šivi na cerkvi sv. Urha na Strojni.

Okrasni šivi na zvoniku cerkve sv. Urha - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Župnijska cerkev sv. Urha je srednjeveško, od zahoda s prezbiterijem proti vzhodu, pravilno orientirana podeželska cerkvica, obdana z nizkim obzidjem. Pravokotna ladja vodi v kratki kor, ki se zaključi v treh stranicah in je verjetno starejši od ladijskega dela. Ob južno stran prezbiterija in ladje je postavljena kvadratna zakristija. Cerkev se ponaša z visokim neogotskim, nečlenjenim zvonikom s šivanimi robovi, ki je postavljen na zahodu pred glavnim vhodom v cerkev. Celotna cerkev je pokrita s »šitlni«, za razliko od zvonika, ki je pokrit s pločevinasto streho.

Legenda, zgodovina, pravljica

Cerkev sv. Urha na Strojni je srednjeveška podeželska cerkev, vendar arhivskih podatkov o nastanku in arhitekturni podobi prednice današnje cerkve ni veliko. Iz župnijske kronike je razvidno, da so staro cerkev prezidali in povečali 1848. leta in jo 7. maja 1848 tudi posvetili. Posvetil jo je škof Anton Martin Slomšek, o čemer priča tudi napis na oboku ladje.

Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog, Ravne na Koroškem, 2002, str. 76-78; http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/
D8E651B48AC12E9CC12570260026BBFE?OpenDocumen
22.12.2009; Niko Kuret, Praznično leto Slovencev, Ljubljana, 1989; Leto svetnikov, Celje, 2000.

Upodobljeni motivi / napisi

Šivani robovi na zvoniku.

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3397

Geografska določitev lege

Cerkev sv. Urha stoji na prisojni legi na vrhu Strojne na 1054 m.n.v., na severnem delu nad dolino reke Meže.
Strojna
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1848

Lastnik / Varuh

Župnija Strojna

Povezave k leksikonu