LoginKacilova tabla

Foto: Vinko Skitek 2010

Kacilova tabla - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Kacilova tabla - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Lesena križeva tabla z razpelom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križevo tablo je na lipo dala postaviti Marija Kacil, zato ker je njen mož Franc Kacil prepovedal vsakršno versko znamenje v hiši.
Žena Marija pa je rekla, če križ ne sme biti v hiši, bo pa zunaj nje, da božji blagoslov ne bo odgnan od hiše. Tako je naročila Mihu Bobnarju, naj naredi leseno ohišje in vanjo pritrdi razpelo.
Franc Kacil je bil nekaj časa v nemški vojski, nato pa v partizanih in po osvoboditvi se je skrhanega zdravja vrnil domov. V obupu je začel popivati in leta 1980 sam končal življenjsko pot.

Vir: Igor Glasenčnik (po pripovedovanju Marije Kacil); Vogel, Milan, Znamenja med Peco in Pohorjem. Borec, julij 1996, št. 547-548.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s križanim.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Tabla je pritrjena na lipo blizu domačije Kov, Brdinje 44, Kotlje.
Brdinje 44
2394 Kotlje

Čas nastanka

1977

Umetnik / Umetnica

kmetija p. d. Bobner

Lastnik / Varuh

Družina Kacil

Povezave k leksikonu