LoginKapela sv. Janeza Nepomuka

Foto: Vinko Skitek 2009

Kapela sv. Janeza Nepomuka

Kapela sv. Janeza Nepomuka - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Kapela sv. Janeza Nepomuka

Kapela sv. Janeza Nepomuka - Slika 2

Foto: Stanko Jelen 2011

Kapela sv. Janeza Nepomuka - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapelico zaprtega tipa členi polkrožno zaključena niša na glavni fasadi. Streha je valovita bakrena in se zaključuje v križ na vrhu strehe. V notranjsoti je kip sv. Janeza Nepomuka, ki ga varujejo železnosteklena vrata.

Legenda, zgodovina, pravljica

Lepa in lično urejena kapelica, posvečena sv. Janezu Nepomuku stoji ob potoku Suha. Znano je, da so zelo pogosto v krajih ob vodi postavljali kapele v čast temu svetniku, doma iz Češke, kot priprošnjiku za varstvo pred poplavami.
Podatka kdaj je kapelica bila postavljena ne najdejo niti v župnijski kroniki. So pa ob obnovi leta 1989 našli na ometu v latinskem jeziku napisano besedilo: DEVS IN FIDOS ONEPOMVCENE, kar pomeni »Bogu zvesti Nepomuk«. Črke, ki so v latinskem napisu poudarjene z rdečim, pa so VI I ID MVC. Če te črke seštejemo dobimo letnico 1611, kar bi lahko bilo leto nastanka kapele.
Kapela je bila gotovo postavljena zato, da bi mesto Ravne varovala priprošnja tega svetnika pred poplavami, povodnjimi in drugimi elementarnimi nesrečami, posebej povezanimi z vodo.
V zadnjih letih je kapela bila na novo ometana in urejena.

Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, let II, št. 29, 30. julij 1998, str. 7.

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjosti stoji baročen kip sv. Janeza Nepomuka v naravni velikosti. Na zunanji steni zidu pa je upodobljen dogodek iz življenja tega mučenca, ko so ga vrgli v vodo z mostu.

Občina

Ravne na Koroškem

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7676

Geografska določitev lege

Ob Suhi pri gostilni Lečnik, Ravne na Koroškem.

Čas nastanka

1611, ne vedo natančno

Umetnik / Umetnica

Neznan

Lastnik / Varuh

Družina Lečnik

Povezave k leksikonu