LoginRebernikovo znamenje

Foto: Andreja Šipek 2009

Rebernikova kapela - Slika 1

Opis

Zidano znamenje je dokaj visoko. Ima šest niš, ki so nekoliko globlje, poslikane so s podobami svetnikov. Streha je stožčaste oblike, pokrita s »šitlni«.

Legenda, zgodovina, pravljica

Obnove dokaj visokega slopnega znamenja, na katerem so bile slabo vidne poslikave v nišah in razpadla streha, so se lotili zanesenjaki župnije Ravne. K sodelovanju so povabili tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je določil način obnove. Tako je bil odstranjen stari omet vse do kamna. Izdelane so bile nove niše po vzoru prejšnih. Streho je z macesnovimi „šitlni” pokril Ivan Štruc iz Podkraja. Zidarska dela sta opravila Mirko Haberman in Srečko Glasenčnik iz Vuzenice.
Znamenje je blagoslovil kaplan Igor Glasenčnik 9. oktobra 1988.

Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini. Koroški tednik, let II, št. 26, 9. julij 1998, str.7.

Upodobljeni motivi / napisi

Nabožna slika in razpelo.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Znamenje stoji ob cesti, ki vodi na Navrški vrh, nad domačijo Rebernik.
Navrški vrh
2394 Kotlje

Čas nastanka

Obnovljena 1988

Umetnik / Umetnica

Več sodelavcev pri prenovi.

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Rebernik

Povezave k leksikonu