LoginForma viva, Boštjan Drinovec in Primož Oberžan; »Sonični oblak«

Foto: Andreja Šipek 2010

Forma viva Sonični oblak.

Forma viva, Boštjan Drinovec in Primož Oberžan;  »Sonični oblak« - Slika 1

Foto: Karla Oder 2010

Forma viva, Boštjan Drinovec in Primož Oberžan;  »Sonični oblak« - Slika 2

Foto: Karla Oder 2010

Forma viva, Boštjan Drinovec in Primož Oberžan;  »Sonični oblak« - Slika 3

Foto: Karla Oder 2010

Forma viva, Boštjan Drinovec in Primož Oberžan;  »Sonični oblak« - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Monumentalna skulptura je iz jekla.
Boštjan Drinovec in Primož Oberžan sta ustvarjala skulpturo Sonični oblak/ Sonic cloud, ki pa ima poleg formalne tudi funkcionalno funkcijo, s pomočjo vetra ali naključnih mimoidočih ustvarja zvok.
Sonični oblak ni prva izmed njunih skulptur, kjer je fizično-formalna prisotnost nadgrajena z zvočnimi kvalitetami, je pa zagotovo najbolj monumentalna in bo konceptualno tudi najbolj na preizkušnji zaradi izpostavljene lege in vplivov okolja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na Ravnah so umetniki med 17. in 30. septembrom 2008 ustvarjali nove tri forma vive, s katerimi so razširili obstoječo najpomembnejšo sodobno kiparsko zbirko na Koroškem, 28 že obstoječih forma viv. Simpozij je potekal v organizaciji Koroškega pokrajinskega muzeja in Občine Ravne na Koroškem na deloviščih v Sistemski tehniki, d.o.o. in Strojih Ravne, d.o.o. Sodelujoči umetniki so bili izbrani s pomočjo strokovne žirije.

Boštjan Drinovec je bil rojen leta 1973 v Ljubljani, kjer je v letu 1998 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnosti in leta 2001 končal podiplomski študij. Leta 2008 je bil izvoljen v naziv docenta na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.

Primož Oberžan je bil rojen leta 1973 v Laškem, od vpisa na fakulteto živi v Ljubljani. Po preselitvi v Ljubljano je aktivno sodeloval pri kulturnem dogajanju na Metelkovi, še posebej v Teatru Gromki; leta 1997 je ustanovil urbano pleme The Stroj.

Primož Oberžan in Boštjan Drinovec sta predstavnika mlajše generacije umetnikov na sicer različnih področjih, vendar sta v sodobnem likovnem oblikovanju našla stično točko ravno v večplastnih skulpturah.

Vir: Tipkopis, Simona Javornik Ristič.

Upodobljeni motivi / napisi

Abstraktna skulptura

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Pred upravno stavbo Sistemske tehnike, Ravne na Koroškem.
Koroška cesta
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

September 2008

Umetnik / Umetnica

Mag. Boštjan Drinovec, Primož Oberžan

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.

Povezave k leksikonu