LoginSpomenik na Obretanovem

Foto: Andreja Šipek 2009

Spomenik na Obretanovem - Slika 1

Foto: Andreja Šipek 2009

Spomenik na Obretanovem - Slika 2

Foto: Andreja Šipek 2009

Spomenik na Obretanovem - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Spomenik predstavlja kompozicija lesenih stebrov, različnih višin, postavljenih v obliki nezaključene osmice. Na najvišjih, čelnih stebrih so pritrjene spominske plošče z napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Spomenik na Obretanovem pod Uršljo goro, kmetiji so partizani rekli »Pri mokrem jopiču«, je posvečen vsem padlim borcem v NOB na tem področju.

Načrt za spomenik je izdelal arhitekt Franc Mezner. Odkrili so ga julija 1979, na njem je na štirih ploščah lirično besedilo dr. Franca Sušnika.

Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 74.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na ploščah:
NEKDAJ BI STORIJA BILA
DEVET DEKLET
DEKLIČEV ROSNIH CVET
OJ GORA
DRZEN LOK
MED UP IN STRAH RAZPET
ŠE VEŠ
DO KOŽE SMO PREMOČENI
NA KRUŠNI PEČI
JOPIČE SUŠILI
TUDI MATJAŽ

VSA DRUŽINA ZVESTA
PARTIZANSKA STRAŽA V
PEČEH GLOBAČAH BORCEM
VARNA ZAVET

TU PRIZORIL JE
HOTULJSKI TABOR 1943
PRIZORELI TUDI BESI
OČETA SREBREJA SO
7.12.43
GNALI V DACHAU
IN GA VRGLI V PEČ
IVANKO ŠTEFKO
LENČKO PAVLO
V RAWENSBRÜCK

PADEL…PADEL…
10.1.1044
SLEMNIK GUSTI – GREGA
REVEN RUDI – JOŠKO
IVAN VALTER 15.1.1944

6.4.1944 FRANC KOLENC
S PRIMORSKEGA
BOREC ŠTIRINAJSTE

BES POŽGAL JE DOMAČIJO
18.10.1944

ČLOVEK ZMORE
ČEZ MEJE SVOJE
VEČ POGUMA MUKE
KOKOR JE MOGOČE

DEKLE ZORNO
STISNI USTNE
GORA
SLAP RAZGRNI
URŠELJC KRVAVEČIH

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Spomenik stoji na Obretanovem, pod Uršljo goro, pri koči, ki jo upravlja organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Ravne na Koroškem.
Uršlja gora
2394 Kotlje

Čas nastanka

28.7.1979

Umetnik / Umetnica

Zasnova: Franc Mezner, Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Lastnik / Varuh

KO ZZB Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu