Login»Partizanski prehod« na Dobrijah

Foto: Bogdan Zelnik, Fototeka Koroškega pokrajinskega muzeja, enota Ravne na Koroškem 1980

»Partizanski prehod« na Dobrijah - Slika 1

Foto: Miroslav Paškvan 2009

»Partizanski prehod« na Dobrijah - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Spomenik je oblikovan iz dveh traverz, železniških tirnic, med katerima je velika peterokraka zvezda. Pod njo je pritrjena napisna plošča.

Legenda, zgodovina, pravljica

Obeležje je posvečeno spominu na prehod članov KPS in SKOJ-a, ki so v letih 1926 -1930 po tej poti vzdrževali zvezo s tujino, in partizanskih enot, ki so na tem mestu prečkale progo, cesto in reko Mežo. Minerski vod 1. bataljona Vzhodnokoroškega odreda je 27.7.1944 opravil uspešno diverzantsko akcijo.
Obeležje ima ljudsko ime »Partizanski prehod«.

Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 72.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
1941
PARTIZANSKI PREHOD
1945

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Obeležje stoji med železniško progo in cesto Ravne na Koroškem-Dravograd v bližini Malgajevega spomenika na Dobrijah.
Dobrije
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

12. 12. 1975

Umetnik / Umetnica

Zasnova: ŽTP Maribor

Lastnik / Varuh

KO ZZB NOV Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu