LoginSpomenik žrtvam na Rimskem vrelcu

Foto: Bogdan Zelnik, Fototeka Koroškega pokrajinskega muzeja, enota Ravne na Koroškem 1980

Spomenik žrtvam na Rimskem vrelcu - Slika 1

Foto: Andreja Šipek 2009

Spomenik žrtvam na Rimskem vrelcu - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kamnita spominska plošča, pravokotne oblike z napisom. Nekoč je bila plošča pritrjena na fasado hotela Rimski vrelec. Konec 80-tih so jo prestavili ob škarpo vrta.

Legenda, zgodovina, pravljica

Nemci so na partizanski miting v Kotljah, ko so bile zadnjo oktobrsko nedeljo leta 1943 Kotlje en dan svobodne, ostro reagirali. Do decembra 1943 so aretirali okrog deset domačinov, v policijski postojanki na Rimskem vrelcu pa so storili strašen zločin. Marmorna plošča na pročelju stavbe na Rimskem vrelcu je nem, v srca in marmor vklesan spomin svobodnjakom pod Uršljo goro.

Vir: Miroslav Osojnik,Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 77-78; Stanko Kotnik, Granit in bron za skromen spomin. Koroški fužinar, 1961, leto 11, št. 7-12, str. 4.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
TUKAJ SO HITLERJEVI POLICISTI
Z GLAVO NAVZDOL KRIŽALI
ROŽANKOVEGA ANZANA
OBESILI ROŽANKOVEGA ZEPA
UBILI KOTNIKA AVGUSTA
IN APOHALJO MICO
USTRELILI ŠTAJNERJEVEGA LOJZNA
PLAZILI SE PO NAŠIH TIHIH GORAH -
KRVAVA ZVER -
KI BREZ SRCA MORI IN DAVI.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Spominska plošča je na zidni škarpi za stavbo hotela Rimski vrelec
Kotlje
2394 Kotlje

Čas nastanka

6. 7. 1954

Umetnik / Umetnica

Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Lastnik / Varuh

KO ZZB Kotlje

Povezave k leksikonu