LoginForma viva, Peter Kärst

Foto: Andreja Šipek 2009

Forma viva, Peter Kärst

Forma viva, Peter Kärst - Slika 1
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Skulpturo odlikuje neomodernistični geometrizem, pri katerem sta v ospredju volumen in masa čistih likovnih prvin. V konturi monumentalne plastične kompozicije se izmenjavata napetost silnic pravilnih linij in dematerializacija snovnosti gradiva. Valj in pokončna trapezoidna ploskev se v množici pogledov, ki jih ponujata, zdaj ujameta v zaprti, samozadostni formi, že naslednji trenutek pa se razkleneta in vsrkata tudi "obprostorje" gigantskega kipa.

Legenda, zgodovina, pravljica

Peter Kärst: Rojen leta 1956 v Braunschweigu v Nemčiji. Kiparstva se je učil od leta 1973 dalje v mojstrskih delavnicah in v šoli za umetnost v Hannovru. Med leti 1979-1981 je študijsko bival v Italiji in Franciji. V letih 1983-1984 je obiskoval Visoko šolo za umetnost v Berlinu. Od leta 1985 je sodeloval na številnih samostojnih in skupinskih razstavah v Zvezni republiki Nemčiji in na Nizozemskem. Sodeloval je na kiparskem kongresu v Frankfurtu na Maini. Leta 1987 je prejemal študijsko štipendijo na Spodnjem Saškem. Za svoja dela je prejel tri prve nagrade na natečajih v letih 1987 in 1988.

Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog, Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1999, str. 78, 79.

Upodobljeni motivi / napisi

Abstraktna skulptura.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Stoji na Javorniku v sredini naselja, za bloki št. 46,47,48.
Javornik
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1989

Umetnik / Umetnica

Peter Kärst

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.

Povezave k leksikonu