LoginGrb grofov Thurn-Valsassina na gradu Ravne

Foto: Tomo Jeseničnik 2009

Grb grofov Thurn-Valsassina na gradu Ravne

Grb grofov Thurn-Valsassina na gradu Ravne - Slika 1

Foto: Andreja Šipek 2010

Grad Ravne

Grb grofov Thurn-Valsassina na gradu Ravne - Slika 2

Foto: Andreja Šipek 2010

Grad Ravne

Grb grofov Thurn-Valsassina na gradu Ravne - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Grb grofov Thurnov na pročelju na južni strani gradu, v smeri proti grajskemu parku, priča o Thurnovi posesti na Ravnah na Koroškem.

Legenda, zgodovina, pravljica

Grad Ravne leži na vzpetini nad trgom Guštanj, kjer so ga sredi 16. stoletja zgradili Hebenstreiti. Sredi 17. stoletja je bil v posesti družine Sichten, od začetka 18. stoletja pa v rokah Gačnikov pl. Schlangenbergov. Leta 1807 je zemljiško posest Streiteben z gradom in fužino prevzel grof Georg Thurn. Plemiška rodbina Thurn-Valsassina je vse od začetka 17. stoletja, ko je Janez Ambrož (1537–1621) leta 1601 odkupil gospostvo Pliberk, pomembno sooblikovala življenje v Mežiški dolini in že zgodaj vlagala v industrijski razvoj. Grad pa so po letu 1863 prezidali, mu dali sedanjo neobaročno podobo in ob njem zasadili grajski park.

Vir: M. Dolinšek, Tri doline v koroški zgodovini. 720 let Ravne na Koroškem. Ravne na Koroškem : Mestna konferenca SZDL, 1968; M. Preinfalk, Grofje Thurn-Valsassina na Koroškem. Kronika, letnik 56, št. 2, 2008, str. 247-264.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Na južnem pročelju gradu Ravne
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

okoli 1866

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu