LoginSpomenik samoupravljanja

Foto: Vinko Skitek 2009

Spomenik samoupravljanja - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2009

Spomenik samoupravljanja - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Spomenik sestavlja horizontalni litoželezen ingot, na katerem je stala peterokraka zvezda. Nad njo je še danes viden napis.
Spomenik je popolnoma zaraščen.

Legenda, zgodovina, pravljica

V času socialističnega družbenega sistema so uvedli samoupravljanje, kot obliko upravljanja v podjetjih. Septembra 1949 so bila izdana navodila o izvolitvi prvih delavskih svetov, s čemer se je pričel dolgotrajni proces decentralizacije. 2.9.1950 so v Železarni Ravne, takrat imenovani še Guštanj, izvolili prvi delavski svet z 69 člani. Za predsednika so izvolili Maksa Večka. 9.9.1950 so delavci svečano prevzeli tovarno. Odločanje o gospodarjenju je bilo še vedno pod močnim vplivom države.
Spomenik je najprej stal pri stari upravi, v bližini srednje metalurške šole. Na sedanje mesto v bližino nove upravne zgradbe so ga postavili po letu 1974.

Vir: Koroški fužinar, 1963, št. 9-10, str. 24.

Upodobljeni motivi / napisi

Peterokrako zvezdo so v 90. letih odstranili. Ostal je napis:
9. 9. 1950 SMO DELAVCI PREVZELI TOVARNO

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Stoji ob avtobusni postaji na Janečah, nasproti upravne stavbe Železarne, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Koroška cesta
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1950

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu