LoginVeglova križevna tabla

Foto: Vinko Skitek 2011

Veglova križevna tabla

Veglova križevna tabla - Slika 1

Opis

Lesena križevna tabla z dvokapno streho, pokrito s pločevino.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na tem mestu sta v bližini ena ob drugi na hrastu in na brezi pritrjeni križevni tabli. Obe imata bogato zgodovino: Avgust Kokalj, znani ljudski godec je pripovedoval, da se je prejšnjim gospodarjem godila velika krivica. Franc Štefič, rojen pri Veglu, je moral med prvo svetovno vojno na fronto. Njegova sestra Štefka Štefič je dala postaviti prvo tablo, da bi se brat vrnil iz vojne. Vrnil se je, vendar duševno bolan. Zdravil se je šel v Ljubljano in tam tudi ostal. Križanega za to tablo je k hiši prinesel Avgust Kokalj, ki ga je dobil v železarni na Ravnah. Veliko železnih korpusov so prinesli tja, da bi jih pretopili. Nekaj jih je Avgust rešil in podaril okoliškim kmetom.
Drugo tablo je dala postaviti Francka Štefič, da bi se prihajajoča druga vojna srečno končala.

Vir: Milan Vogel, Znamenja med Peco in Pohorjem. Borec, julij 1996, št. 547-548; Igor Glasenčnik.

Upodobljeni motivi / napisi

Podoba Marije

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Ob stezi pod opuščeno kmetijo Vegel je na hrast pritrjena križevna tabla, Tolsti Vrh, Ravne na Koroškem.

Čas nastanka

1919 in 1942

Umetnik / Umetnica

Maks Brundula je izdelal drugo tablo.

Lastnik / Varuh

Gostenčnik Kristl

Povezave k leksikonu